استودیو طراحی گستره وسیعی از آیتم ها را از کلکسیون پوشیدنی تا مد روز ارائه می دهد. این برند از تاریخ تاسیس خود در سال 2012 ایده های جدیدی را ارئه کرده است.

84 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه
LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55UQ7500
   26,800,000 تومانقیمت
   LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55UQ7500
     سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 55
     26,800,000 تومانقیمت
     LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55UQ7500
       سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 55
       26,800,000 تومانقیمت
       LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55UQ8000
         28,100,000 تومانقیمت
         LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55UQ8000
           سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 55
           28,100,000 تومانقیمت
           LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55UQ8000
             سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 55
             28,100,000 تومانقیمت
             LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55QNED80
               37,100,000 تومانقیمت
               LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55QNED80
                 سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 55
                 37,100,000 تومانقیمت
                 LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55QNED80
                   سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 55
                   37,100,000 تومانقیمت
                   LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2021 ال جی 55NANO96
                     45,600,000 تومانقیمت
                     LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2021 ال جی 55NANO96
                       سال عرضه (میلادی) : 2021 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 8K نوع صفحه نمایش : NanoCell سایز (اینچ) : 55
                       45,600,000 تومانقیمت
                       LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2021 ال جی 55NANO96
                         سال عرضه (میلادی) : 2021 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 8K نوع صفحه نمایش : NanoCell سایز (اینچ) : 55
                         45,600,000 تومانقیمت
                         LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2023 ال جی 55QNED75
                           34,100,000 تومانقیمت
                           LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2023 ال جی 55QNED75
                             سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 55
                             34,100,000 تومانقیمت
                             LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2023 ال جی 55QNED75
                               سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 55
                               34,100,000 تومانقیمت
                               LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55QNED7S
                                 33,700,000 تومانقیمت
                                 LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55QNED7S
                                   سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 55
                                   33,700,000 تومانقیمت
                                   LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55QNED7S
                                     سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 55
                                     33,700,000 تومانقیمت
                                     LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55NANO80
                                       26,200,000 تومانقیمت
                                       LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55NANO80
                                         سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : NanoCell سایز (اینچ) : 55
                                         26,200,000 تومانقیمت
                                         LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 55NANO80
                                           سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : NanoCell سایز (اینچ) : 55
                                           26,200,000 تومانقیمت
                                           LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2023 ال جی 55QNED81
                                             40,900,000 تومانقیمت
                                             LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2023 ال جی 55QNED81
                                               سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 55
                                               40,900,000 تومانقیمت
                                               LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2023 ال جی 55QNED81
                                                 سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 55
                                                 40,900,000 تومانقیمت
                                                 LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2023 ال جی 55QNED80
                                                   38,200,000 تومانقیمت
                                                   LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2023 ال جی 55QNED80
                                                     سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 55
                                                     38,200,000 تومانقیمت
                                                     LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2023 ال جی 55QNED80
                                                       سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 55
                                                       38,200,000 تومانقیمت
                                                       LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 65QNED80
                                                         50,000,000 تومانقیمت
                                                         LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 65QNED80
                                                           سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 65
                                                           50,000,000 تومانقیمت
                                                           LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 65QNED80
                                                             سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 65
                                                             50,000,000 تومانقیمت
                                                             LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2023 ال جی 65QNED80
                                                               53,100,000 تومانقیمت
                                                               LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2023 ال جی 65QNED80
                                                                 سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 65
                                                                 53,100,000 تومانقیمت
                                                                 LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2023 ال جی 65QNED80
                                                                   سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : QNED سایز (اینچ) : 65
                                                                   53,100,000 تومانقیمت
                                                                   LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 65UQ8000
                                                                     38,600,000 تومانقیمت
                                                                     LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 65UQ8000
                                                                       سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 65
                                                                       38,600,000 تومانقیمت
                                                                       LG|فروشگاه جالب کالاتلویزیون 2022 ال جی 65UQ8000
                                                                         سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : webOS کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 65
                                                                         38,600,000 تومانقیمت