فیلتر جستجو
حذف پایش

فقط محصولات موجود

قیمت

33,199,995 تومان - 192,500,010 تومان

سایز (اینچ)

سال عرضه (میلادی)

سیستم عامل

کیفیت تصویر

مناسب کنسول بازی

نوع صفحه نمایش

تلویزیون مناسب

نوع پنل

حداکثر رفرش ریت (هرتز)

فیلتر جستجو

21 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
شاخه
   تلویزیون 2022 سونی 50X80Kتلویزیون 2022 سونی 50X80K
     33,200,000 تومانقیمت
     تلویزیون 2022 سونی 50X80Kتلویزیون 2022 سونی 50X80K
       سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 50
       33,200,000 تومانقیمت
       تلویزیون 2022 سونی 50X80Kتلویزیون 2022 سونی 50X80K
         سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 50
         33,200,000 تومانقیمت
           تلویزیون 2022 سونی 55X75Kتلویزیون 2022 سونی 55X75K
             33,200,000 تومانقیمت
             تلویزیون 2022 سونی 55X75Kتلویزیون 2022 سونی 55X75K
               سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 55
               33,200,000 تومانقیمت
               تلویزیون 2022 سونی 55X75Kتلویزیون 2022 سونی 55X75K
                 سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 55
                 33,200,000 تومانقیمت
                   تلویزیون 2022 سونی 55X85Kتلویزیون 2022 سونی 55X85K
                     42,200,000 تومانقیمت
                     تلویزیون 2022 سونی 55X85Kتلویزیون 2022 سونی 55X85K
                       سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 55
                       42,200,000 تومانقیمت
                       تلویزیون 2022 سونی 55X85Kتلویزیون 2022 سونی 55X85K
                         سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 55
                         42,200,000 تومانقیمت
                           تلویزیون 2022 سونی 65X75Kتلویزیون 2022 سونی 65X75K
                             42,600,000 تومانقیمت
                             تلویزیون 2022 سونی 65X75Kتلویزیون 2022 سونی 65X75K
                               سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 65
                               42,600,000 تومانقیمت
                               تلویزیون 2022 سونی 65X75Kتلویزیون 2022 سونی 65X75K
                                 سال عرضه (میلادی) : 2022 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 65
                                 42,600,000 تومانقیمت
                                   تلویزیون 2022 سونی 65X90Kتلویزیون 2022 سونی 65X90K
                                     65,200,000 تومانقیمت
                                     تلویزیون 2022 سونی 65X90Kتلویزیون 2022 سونی 65X90K
                                       سال عرضه (میلادی): 2022 سیستم عامل: Android کیفیت تصویر: 4K نوع صفحه نمایش: LED سایز (اینچ): 65
                                       65,200,000 تومانقیمت
                                       تلویزیون 2022 سونی 65X90Kتلویزیون 2022 سونی 65X90K
                                         سال عرضه (میلادی): 2022 سیستم عامل: Android کیفیت تصویر: 4K نوع صفحه نمایش: LED سایز (اینچ): 65
                                         65,200,000 تومانقیمت
                                           تلویزیون 2022 سونی 75X95Kتلویزیون 2022 سونی 75X95K
                                             135,500,000 تومانقیمت
                                             تلویزیون 2022 سونی 75X95Kتلویزیون 2022 سونی 75X95K
                                               سال عرضه (میلادی): 2022 سیستم عامل: Android کیفیت تصویر: 4K نوع صفحه نمایش: Mini LED سایز (اینچ): 75
                                               135,500,000 تومانقیمت
                                               تلویزیون 2022 سونی 75X95Kتلویزیون 2022 سونی 75X95K
                                                 سال عرضه (میلادی): 2022 سیستم عامل: Android کیفیت تصویر: 4K نوع صفحه نمایش: Mini LED سایز (اینچ): 75
                                                 135,500,000 تومانقیمت
                                                   تلویزیون 2023 سونی 55A80Lتلویزیون 2023 سونی 55A80L
                                                     76,000,000 تومانقیمت
                                                     تلویزیون 2023 سونی 55A80Lتلویزیون 2023 سونی 55A80L
                                                       سال عرضه (میلادی): 2023 سیستم عامل: Android کیفیت تصویر: 4K نوع صفحه نمایش: OLED سایز (اینچ): 55
                                                       76,000,000 تومانقیمت
                                                       تلویزیون 2023 سونی 55A80Lتلویزیون 2023 سونی 55A80L
                                                         سال عرضه (میلادی): 2023 سیستم عامل: Android کیفیت تصویر: 4K نوع صفحه نمایش: OLED سایز (اینچ): 55
                                                         76,000,000 تومانقیمت
                                                           تلویزیون 2023 سونی 55X80Lتلویزیون 2023 سونی 55X80L
                                                             39,200,000 تومانقیمت
                                                             تلویزیون 2023 سونی 55X80Lتلویزیون 2023 سونی 55X80L
                                                               سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 55
                                                               39,200,000 تومانقیمت
                                                               تلویزیون 2023 سونی 55X80Lتلویزیون 2023 سونی 55X80L
                                                                 سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 55
                                                                 39,200,000 تومانقیمت
                                                                   تلویزیون 2023 سونی 55X85Lتلویزیون 2023 سونی 55X85L
                                                                     48,200,000 تومانقیمت
                                                                     تلویزیون 2023 سونی 55X85Lتلویزیون 2023 سونی 55X85L
                                                                       سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 55
                                                                       48,200,000 تومانقیمت
                                                                       تلویزیون 2023 سونی 55X85Lتلویزیون 2023 سونی 55X85L
                                                                         سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 55
                                                                         48,200,000 تومانقیمت
                                                                           تلویزیون 2023 سونی 65A80Lتلویزیون 2023 سونی 65A80L
                                                                             106,000,000 تومانقیمت
                                                                             تلویزیون 2023 سونی 65A80Lتلویزیون 2023 سونی 65A80L
                                                                               سال عرضه (میلادی): 2023 سیستم عامل: Android کیفیت تصویر: 4K نوع صفحه نمایش: OLED سایز (اینچ): 65
                                                                               106,000,000 تومانقیمت
                                                                               تلویزیون 2023 سونی 65A80Lتلویزیون 2023 سونی 65A80L
                                                                                 سال عرضه (میلادی): 2023 سیستم عامل: Android کیفیت تصویر: 4K نوع صفحه نمایش: OLED سایز (اینچ): 65
                                                                                 106,000,000 تومانقیمت
                                                                                   تلویزیون 2023 سونی 65X77Lتلویزیون 2023 سونی 65X77L
                                                                                     44,500,000 تومانقیمت
                                                                                     تلویزیون 2023 سونی 65X77Lتلویزیون 2023 سونی 65X77L
                                                                                       سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 65
                                                                                       44,500,000 تومانقیمت
                                                                                       تلویزیون 2023 سونی 65X77Lتلویزیون 2023 سونی 65X77L
                                                                                         سال عرضه (میلادی) : 2023 سیستم عامل : Android TV کیفیت تصویر : 4K نوع صفحه نمایش : LED سایز (اینچ) : 65
                                                                                         44,500,000 تومانقیمت
                                                                                           تلویزیون 2023 سونی 65X80Lتلویزیون 2023 سونی 65X80L
                                                                                             52,200,000 تومانقیمت
                                                                                             تلویزیون 2023 سونی 65X80Lتلویزیون 2023 سونی 65X80L
                                                                                               سال عرضه (میلادی): 2023 سیستم عامل: Android کیفیت تصویر: 4K نوع صفحه نمایش: LED سایز (اینچ): 65
                                                                                               52,200,000 تومانقیمت
                                                                                               تلویزیون 2023 سونی 65X80Lتلویزیون 2023 سونی 65X80L
                                                                                                 سال عرضه (میلادی): 2023 سیستم عامل: Android کیفیت تصویر: 4K نوع صفحه نمایش: LED سایز (اینچ): 65
                                                                                                 52,200,000 تومانقیمت